WDS 2019 Turniej o Puchar Krzysztofa Ignaczaka

WDS 2019
W dniach 18-19 maja zostanie rozegrany tradycyjny turniej o Puchar Krzysztofa Ignaczak w tym roku roku zagramy w dwóch kategoriach:

18.05.2019 wystąpią drużyny młodzieżowe uczestniczące w rozgrywkach sportu kwalifikowanego. Młodziczki, Kadetki, Kadeci, po cztery zespoły w każdej kategorii.

19.05.2019 wystąpią drużyny w kategorii OPEN

Zapraszamy do udziału !!!!

                                                   

Regulamin Turnieju o Puchar Krzysztofa Ignaczaka dla drużyn ligowych, młodziczek kadetek i kadetów

Wadowice, 18 maja 2019r.

Cel imprezy:

Popularyzacja i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Zwiększenie aktywności sportowej w formach pozalekcyjnych.

  Organizator:

Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu „ALPS” Wadowice. Projekt współfinansowany przez Powiat Wadowicki.

Termin i miejsce organizowanego turnieju:

18 maja 2019r. /sobota/. Szkoła Podstawowa NR 2,

Ul. Sienkiewicza 9  w Wadowicach.

Kategorie, system rozgrywek i punktacja:

Rozgrywki odbywają się w następujących kategoriach:

Kategoria młodzieżowe kluby sportowe:

– młodziczki 4 zespoły,

– kadeci 4 zespoły,

– kadetki 4 zespoły,

Przepisy gry:

– wymiary boiska 9 x 9,

– drużyna liczy 6 -10 osób, gra „szóstkami”

– wysokość siatki dziewczęta młodziczki 215 cm, młodzicy 230 cm, kadetki 224 cm

Gramy zgodnie z przepisami PZPS. System rozgrywek – grupach drużyny grają każdy z każdym do dwóch wygranych setów, kolejność jest wyłaniania na podstawie tabeli

  Punktacja:

  • Zwycięstwo 2:0 3 punkty zwycięzca 0 punktów przegrany
  • Zwycięstwo 2:1 2 punkty zwycięzca 1 punkt przegrany

O końcowej kolejności decyduje:

  • Większa ilość zdobytych punktów
  • Lepszy stosunek setów
  • Lepszy stosunek małych punktów

Postanowienia ogólne:

  • Klub sportowy może zgłosić tylko jedną drużynę w danej kategorii;
  • Zawodnik może być zgłoszony tylko w jednej kategorii i występować tylko w jednym zespole;
  • Obowiązuje kolejność zagrywki
  • Zgłoszenia drużyn turnieju:

Udział biorą uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjum, dziewczęta i chłopcy, którzy zgłoszą chęć udziału do dnia 16.05.2019. Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie pod numerem tel. 519 352 919 lub 509077269. Formularz zgłoszeniowy z danymi drużyny należy dostarczyć do 16.05.2019r.  mailem: biuro@alps.org.pl. O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

Nagrody:

W każdej kategorii trzy najlepsze zespoły otrzymują puchary i dyplomy.

Inne postanowienia.

      Organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo zawodników podczas zawodów oraz powstałe w trakcie turnieju szkody. Odpowiedzialni za zawodników i ich bezpieczeństwo są kierownicy i trenerzy poszczególnych zespołów.

   We wszystkich spornych kwestiach głos decydujący posiada organizator turnieju.

Harmonogram rozgrywek

18 maja  2019r. /sobota/ kategoria , młodziczki, młodzicy, kadetki.

8:15-8:30 Przyjęcie drużyn, odprawa techniczna z opiekunami drużyn.

8:45 Uroczyste otwarcie turnieju.

9:00-14:45 rozgrywki w kategoriach debiutantki, młodziczki, młodzicy

15:00 Zakończenie turnieju, wręczenie nagród.

Regulamin Turnieju o Puchar Krzysztofa Ignaczaka w kat. Open

Wadowice,  19 maja 2019r.

Dane kontaktowe: Sławomir Tatar 519 352 919, 509077269 biuro@alps.org.pl, tatarsk@tlen.pl

Termin i miejsce

Termin zawodów: 19maja 2019r. godz. 8.00-15.00

Miejsce: Sala Szkoły Podstawowej nr 2, Wadowice, ul. Sienkiewicza  9.

Termin zgłoszenia drużyn: Wypełnione karty zgłoszeniowe, prosimy przesyłać na adres mailowy: biuro@alps.org.pl, w terminie do 19 maja 2019r. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Drużyny  wpłacają darowiznę na Stowarzyszenie ALPS w wysokości 100 zł  na konto bankowe:  39 1240 4197 1111 0010 2715 6378 Bank Pekao SA o. Wadowice z dopiskiem „DAROWIZNA” lub w dniu zawodów u biurze zawodów.

Ogólne zasady gry i system rozgrywek:

1. Turniej rozgrywany będzie według przepisów PZPS.

2. Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów, punkt graniczny 25, tiebreak do 15 punktów.

3. W turnieju uczestniczy max. 12 drużyn, system rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.

O przydziale do grup w kategorii OPEN zadecyduje losowanie, które odbędzie się w trakcie odprawy przed turniejem.

1. Mecze będą rozgrywane na trzech boiskach jednocześnie.

2. W wypadku zgłoszenia mniejszej liczby drużyn organizator zastrzega sobie prawo przedstawienia nowego systemu rozgrywek

3. Eliminacje – system grupowy: mecze każdy z każdym.

4.W trakcie turnieju o miejscu decyduje następująca punktacja:

Ilość punktów (drużyna otrzymuje: 3 pkt. za wygrany mecz w stosunku 2:0, 2 pkt. – za wygrany mecz 2:1, 1 pkt. za przegrany mecz 1:2, 0 pkt. za przegrany mecz 0:2).
– Lepszy (wyższy) stosunek setów wygranych do przegranych.
– Lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do straconych z poszczególnych meczów.

Harmonogram przeprowadzenia Turnieju i wyłonienia zwycięzców
19 maja 2019r.  

godz. 8.00-8.15  zbiórka,

godz. 8.15 – 8.30 odprawa techniczna,

godz. 8.35-8.50 –  otwarcie Turnieju o Puchar Krzysztofa Ignaczaka dla dorosłych,

godz. 9.00 – 15.00 mecze turniejowe/mecze finałowe,
od 15.15 wręczenie nagród, zakończenie turnieju.

  Postanowienia końcowe
1. Organizator zabezpiecza piłki do gry.
2. Organizator nie ubezpiecza zawodników Turnieju od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników Turnieju podczas rozgrywek.
4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.
5. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduje organizator.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odniesione kontuzje i urazy powstałe w trakcie turnieju.

7. We wszystkich spornych sytuacjach głos decydujący należy do organizatora turnieju