FERIE z ALPS

W czasie ferii zimowych Stowarzyszenie ALPS zaproponowało swoim zawodnikom dwie formy aktywnego wypoczynku :
13.02.2018 15 osobowa grupa doskonaliła swoje umiejętności narciarskie w ośrodku Czarny Groń w Rzykach
Natomiast w Szkole Podstawowej w Łękawicy realizowany był projekt pod nazwą „Jak ryba
w wodzie” – nauka i doskonalenie umiejętności pływackich zorganizowany przez Stowarzyszenie ALPS w ramach dotacji z Urzędu Gminy Stryszów na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży. W ramach tego projektu przeprowadzonych zostało
5 godzin zajęć z nauki pływania wśród 15 osobowej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy. Zajęcia odbywały się na krytej pływalni Delfin
w Wadowicach. Kurs nauki pływania prowadził Instruktor nauki pływania (Pani Marta Okręglicka). Zajęcia miały na celu naukę oraz doskonalenie umiejętności pływackich: pływanie elementarne, skoki do wody, przyswojenie poprawnej techniki pływania. Przeprowadzono także liczne gry i zabawy. Uczniowie zdobyli wiedzę na temat zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą. Zwieńczeniem projektu były mini zawody, podczas których wyłoniono najszybszych pływaków.