Kontakt

 Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechnienia
 Kultury Fizycznej i Sportu „ALPS”

Plac Jana Pawła II 22, 34-100 Wadowice

                                                  tel.519 352 919, mail: alps.biuro@gmail.com

KRS: 0000299379, NIP: 551-25-19-966, Regon: 120668564

Numer konta: Bank Pekao SA o. Wadowice

 39 1240 4197 1111 0010 2715 6378