VIII Memoriał Józefa Zeman

Zapraszamy do udziału w VIII edycji Memoriału Józefa Zeman. Turniej zostanie rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych w sobotę 1.12.2018 w kategorii OPEN i w niedzielę 2.12.2018 Sport Kwalifikowany (Młodziczki.Kadetki, Kadeci).

Projekt współfinansowany przez Gminę Wadowice

Regulamin

VIII Memoriału Józefa Zemana

OPEN

Wadowice 1.12.2018r.

1.Cel Turnieju i warunki uczestnictwa:


1.1.Uczczenie pamięci Józefa Zemana (1932-2010) – wybitnego szkoleniowca w historii wadowickiej siatkówki, nauczyciela, trenera, współtwórcy wadowickiej “Solidarności”.
1.2. Popularyzacja siatkówki.

1.3.Stworzenie widowiska i dobrej zabawy dla uczestników i widzów.

Stowarzyszenie ALPS zwraca się z prośbą o wpłaty w formie darowizny na cele statutowe organizacji w wysokości 100 zł. na konto Stowarzyszenia ALPS:

Bank Pekao SA o. Wadowice 39 1240 4197 1111 0010 2715 6378 z dopiskiem „darowizna”.

2. Organizator
Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu „ALPS”

Współorganizator: Gmina Wadowice

3. Termin i miejsce

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wadowicach, ul. Sienkiewicza 9

1 grudnia 2018r. (sobota) kategoria OPEN

8.00 –8.30 – Zbiórka zgłoszonych drużyn

8.35 – Odprawa trenerów

8.50 – Oficjalne otwarcie turnieju

9.00-14.00 – Mecze turniejowe

14.30 – Dekoracja zwycięskich drużyn i zakończenie pierwszego dnia turnieju

4. Ogólne zasady gry i system rozgrywek

4.1 Turniej rozgrywany będzie według przepisów PZPS.

4.2 Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów, tie break do 15 punktów.

4.3 W turnieju uczestniczy 12 drużyn, które podzielone zostają na trzy grupy: A,B,C.

O przydziale do grup zadecyduje losowanie, które odbędzie się w trakcie odprawy przed turniejem.

Drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników. Zgłoszenia drużyn będą przyjmowane do 1 grudnia 2018r. Listy ze składem drużyny prosimy przesyłać na adres mailowy: biuro@alps.org.pl. Kontakt tel. 519 352 919.

4.4 Mecze będą rozgrywane na trzech boiskach jednocześnie.

4.5 W turnieju nie mogą występować zawodnicy będącymi czynnymi zawodnikami i uczestniczący w rozgrywkach organizowanych przez PZPS lub związki regionalne MZPS w kategoriach seniorskich.

4.6 W wypadku zgłoszenia mniejszej liczby drużyn organizator zastrzega sobie prawo przedstawienia nowego systemu rozgrywek

4.7 Eliminacje – system grupowy: mecze każdy z każdym. Do półfinału awansują zwycięzcy grup, oraz drużyna z największą ilością punktów z miejsca drugiego.

4.8 W trakcie turnieju o miejscu decyduje następująca punktacja:

a. Ilość punktów (drużyna otrzymuje: 3 pkt. za wygrany mecz w stosunku 2:0, 2 pkt. – za wygrany mecz 2:1, 1 pkt. za przegrany mecz 1:2, 0 pkt. za przegrany mecz 0:2).
b. Lepszy (wyższy) stosunek setów wygranych do przegranych.
c. Lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do straconych z poszczególnych meczów.

4.9. Finał:
O końcowej kolejności w turnieju decyduje:
– miejsca 5-12 ilość punktów zdobytych w fazie grupowej, wszystkie mecze.
– półfinały – o zestawieniu par półfinałowych decyduje dodatkowa tabela uwzględniająca zdobyte punkty w grupach, pierwszą parę tworzą drużyny z miejsca 1i3, drugą drużyny z miejsca 2i4.

mecz o 3. miejsce – przegrani półfinałów.
– FINAŁ – zwycięzcy półfinałów.

 

5. Sprzęt do gry

5.1 Turniej będzie rozgrywany piłkami do siatkówki.
5.2 Każdy zespół musi posiadać stroje sportowe.
5.3 Obowiązuje obuwie sportowe o miękkiej podeszwie.

6. Postanowienia końcowe
6.1 Organizator zabezpiecza piłki do gry.
6.2 Organizator nie ubezpiecza zawodników Memoriału od następstw nieszczęśliwych wypadków.
6.3 Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste uczestników memoriału podczas rozgrywek.
6.4 Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.
6.5 W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduje organizator.
6.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odniesione kontuzje i urazy powstałe w trakcie turnieju.

7. Nagrody:

W każdej kategorii trzy najlepsze zespoły otrzymują puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe.

 

We wszystkich spornych kwestiach głos decydujący posiada Organizator turnieju.

Regulamin

Młodziczki, Kadetki, Kadeci

VIII Memoriału Józefa Zemana

Cel imprezy:

Jej zadaniem jest popularyzacja siatkówki oraz organizacja corocznego turnieju /memoriału/ poświęconego pamięci wybitnego szkoleniowca w historii wadowickiej siatkówki, nauczyciela, trenera, opozycjonisty współtwórcy Wadowickiej „Solidarności” Józefa Zemana.

Organizator:

Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu „ALPS” Wadowice.

Współorganizator:

Gmina Wadowice.

Termin i miejsce organizowanego turnieju:

2 grudnia 2018r., Szkoła Podstawowa nr 2 w Wadowicach ul. Sienkiewicza 9.

4. Zasady turnieju:

Udział w turnieju mogą brać drużyny sportu kwalifikowanego, młodziczki, kadetki i kadeci

Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie pod numerem 519 352 919.

Formularz zgłoszeniowy z danymi drużyny należy dostarczyć do 02.12.2018r. mailem: biuro@alps.org.pl.

5. Kategorie, system rozgrywek i punktacja:

Wyłonienie najlepszych drużyn w poszczególnych kategoriach. W zawodach bierze udział maksymalnie po 4 drużyny w kategorii młodziczki, kadetki, kadeci, decyduje kolejność zgłoszeń. Drużyna składa się z max 12 zawodników.

Drużyny rozgrywają mecze systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów

Punktacja: zwycięstwo 2:0, 3punkty i 0 punktów; zwycięstwo 2:1, 2 punkty i 1 punkt.

O końcowej kolejności decyduje:

  • Większa ilość zdobytych punktów

  • Lepszy stosunek setów

  • Lepszy stosunek małych punktów

Obowiązują ogólne przepisy gry PZPS, wysokość siatki: młodziczki 215 cm, kadetki 224 cm kadeci 243 cm

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu rozgrywania turnieju w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.

Postanowienia ogólne:

6. Nagrody:

W każdej kategorii trzy najlepsze zespoły otrzymują puchary, dyplomy.

7. Inne postanowienia.

Organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo zawodników podczas zawodów oraz powstałe w trakcie turnieju szkody. Odpowiedzialni za zawodników i ich bezpieczeństwo są kierownicy i trenerzy poszczególnych zespołów.

Osoby przebywające na boisku obowiązuje obuwie zamienne na białej podeszwie.

Opiekunowie drużyn ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone na terenie obiektu sportowego przez ich podopiecznych pod rygorem pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej.

We wszystkich spornych kwestiach głos decydujący posiada Organizator turnieju.

Kalendarz występów drużyn ALPS Wadowice 2018/2019

2018

10.11.2018  Kadeci ALPS Wadowice – Wawel Kraków

17.11.2018  Kadeci Salos Kraków – ALPS Wadowice

18.11.2018  Kadetki I turniej ligowy– połączenie

25.11.2018  Młodziczki II turniej kwalifikacyjny

01.12.2018  Kadeci ALPS Wadowice – Sparta Kraków

01.12.2018  Memoriał Józefa Zemana kategoria OPEN

02.12.2018 Memoriał Józefa Zemana kategoria SPORT

02.12.2018  Kadetki II Turniej Ligowy

08.12.2018  Kadeci ALPS Wadowice – MKS Andrychów

09.12.2018  Młodziczki I Turniej Ligowy – połączenia

12.12.2018  Kadeci Kęczanin Kęty – ALPS Wadowice

15.12.2018  Kadeci ALPS Wadowice – Hutnik Kraków

16.12.2018  Kadetki III Turniej Ligowy

2019

06.01.2019  Kadetki IV Turniej Ligowy

12.01.2019  Kadeci Wawel Kraków – ALPS Wadowice

13.01.2019  Młodziczki II Turniej Ligowy

19.01.2019  Kadeci ALPS Wadowice – Salos Kraków

20.01.2019 Kadetki V Turniej Ligowy

27.01.2019  Młodziczki III Turniej Ligowy

2.02.2019  Kadeci Sparta Kraków – ALPS Wadowice

3.02.2018  Kadetki VI Turniej Ligowy

10.02.2019  Młodziczki IV Turniej Ligowy

17.02.2019  Młodziczki V Turniej Ligowy

24.02.2019 Młodziczki VI Turniej Ligowy

I Turniej Kwalifikacyjny

28.10.2018 Drużyna Młodziczek zainaugurowała rozgrywki sezonu 2018/19 turniejem kwalifikacyjnym w Andrychowie. Zupełnie nowa drużyna uzupełniona tylko jedną zawodniczką z ubiegłego sezonu dzielnie walczyła, jednak brak ogrania i terma pozwoliły tylko na zwycięstwo w pojedynku derbowym  ze Skawą Wadowice 2:0, w pozostałych meczach musieliśmy uznać klasę przeciwników.

VIII MSZW wyniki szkoły podstawowe.

W rozgrywkach w kategorii „Szkoły Podstawowe” wystąpiło 20 drużyn dziewcząt i chłopców, przy żywiołowym dopingu rodziców którzy wyjątkowo licznie przybyli na sportowe zmagania swoich pociech podziwialiśmy najmłodszych adeptów siatkówki dla których były to w większości pierwsze prawdziwe zawody, pierwsze puchary, dyplomy ale też pierwsze porażki i zwycięstwa. Mnóstwo emocji i uśmiechu ale nie zabrakło też sportowej woli zwycięstwa za co dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom.

Wyniki

Klasy IV Dziewczęta:

I m. SP 2 Wadowice I,

II m. SP 2 Wadowice IV, 

  III. m. SP 2 Wadowice II

Klasy V Dziewczęta:

I m. SP 2 Wadowice Vc I

II m. SP 2 Wadowice Vc II

III m. SP 2 Wadowice Vc II

Klasy V Chłopcy:

I m. SP Łękawica

II m. SP2 Vc Wadowice

III m. SP2 Vb Wadowice

Klasy VI Dziewczęta:

I m. SP4 II Andrychów

II m. SP4 I Andrychów

III m. SP5 Wadowice

Klasy VI Chłopcy:

I m. SP4 II Andrychów

II m. SP2 Wadowice

III m. SP Łękawica

VIII MSZW wyniki dzień pierwszy.

W trakcie rozgrywek pierwszego dnia MSZW spotkały się zespoły dziewcząt i chłopców klas VII-VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum. Gospodarze turnieju nie wykazali się gościnnością, wygrywając w obu kategoriach.

Wyniki:

Dziewczęta

I. miejsce ALPS Wadowice

II. miejsce SP nr 1 Wadowice

III. miejsce SP nr 2 Wadowice

Chłopcy

I. miejsce ALPS Wadowice

II. miejsce SP nr 2-I Wadowice

III. miejsce SP nr 1 Wadowice

Projekt współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach.

XV Memoriał Stanisława Padlewskiego

XV Memoriał Stanisława Padlewskiego  organizowany przez Silesię Volley z Mysłowic był pierwszym w tym sezonie turniejem gdzie nasze kadetki miały szansę skonfrontować swoje umiejętności z bardzo mocnymi drużynami z Wieliczki, Chrzanowa, Sosnowca, Nysy i Mysłowic. 13 i 14 września rozegrały 5 meczy i zajęły 6 miejsce w stawce 8 drużyn. Dodatkową atrakcją był mecz pomiędzy zespołami ZAKSY Kędzierzyn Kożle i MKS Będzin na który przyjechała 50 osobowa grupa najmłodszych adeptów siatkówki z Wadowic. Najlepszą zawodniczką w Naszej drużynie została wybrana Wiktoria Piętoń.

 
 

Harmonogram zajęć ALPS Wadowice

Harmonogram zajęć ALPS Wadowice

Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sienkiewicza 9 Wadowice

Poniedziałek 17:00 – 18:30

Kadetki sport kwalifikowany – trener Mariusz Gądor

Młodziczki sport kwalifikowany – trener Sławomir Tatar

Wtorek 15:30 – 17:00

Dziewczęta klasa V sportowa – trener Mariusz Gądor

Kadeci sport kwalifikowany – trener Wojciech Salepa

Dziewczęta i chłopcy  klasy V-VII – trener Sławomir Tatar, Mariusz Gądor

Środa 15:30 – 17:00

Dziewczęta i chłopcy klasy V-VII – trener Mariusz Gądor, Sławomir Tatar

Piątek 15:30 – 17:00

Kadetki sport kwalifikowany – trener Mariusz Gądor

Młodziczki sport kwalifikowany – trener Sławomir Tatar

Kadeci sport kwalifikowany – trener Wojciech Salepa

Szkoła Podstawowa nr 2 w Choczni

Wtorek 14:00 – 15:30

Grupa rekreacyjna  10-15 lat trener Mariusz Ruła