Wadowickie Dni Siatkówki – Turniej o Puchar Jakuba Popiwczaka – 14-15.05.2022

Turniej o Puchar Jakuba Popiwczaka kategoria OPEN drużyny mieszane, co najmniej dwie zawodniczki na boisku, zgłoszenia zawierające nazwę drużyny, Imię i Nazwisko kapitana oraz numer telefonu poprzez mail na adres: tatarsk@tlen.pl, decyduje kolejność zgłoszeń, opłata startowa 100 zł z dopiskiem nazwa drużyny, darowizna na konto 39 1240 4197 1111 0010 2715 6378 do dnia 13.05.2022, brak wpłaty wyklucza drużynę z turnieju. Losowanie grup turniejowych 14.05.2022

Regulamin-WDS-OPEN-2022