X Mistrzostwa Szkół Ziemi Wadowickiej

W dniach 15-16.06.2019 zawodnicy z powiatu Wadowickiego spotkali się aby skonfrontowac swoje umiejętności siatkarskie. Pomimio żaru lejącego się z nieba na parkiecie stawiło się 40 drużyn z Wadowic, Inwałdu, Łękawicy i Przeciszowa. W tych trudnych  warunkach wyłoniono najepsze zespoły w poszczególnych kategoriach;

Szkoły podstawowe:

klasy IVdziewczęta  8 drużyn

Im. Przeciszów 3, IIm. Przeciszów 1, 3m. Przeciszów 2

klasy IV chłopcy 4 drużyny

Im. SP2 wadowice, IIm. SP Łękawica, IIIm. ALPS

klasy V dziewczęta 6 drużyn:

Im. SP2 Wadowice, IIm. SP Przeciszów1, IIIm. SP Przeciszów 2

klasy V chłopcy, 4 drużyny:

Im. SP Łękawica, IIm. SP2 Wadowice, IIIm. ALPS

Klasy VI dziewczęta 5 drużyn:

Im. ALPS, IIm. SP inwałd, IIIm. SP2 Wadowice.

Klasy VI chłopcy  5 drużyn

Im. ALPS I, IIm. ALPS III,  IIIm. ALPS II

Klasy VII-VIII + GM 8 drużyn

dziewczęta: Im. SP2 Wadowice, IIm. ALPS K, IIIm. ALPS M

chłopcy: Im. ALPS, IIm. SP Inwałd, IIIm. SP2 Wadowice

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za sportową walkę i ambicję a opiekunom za czas poświęcony swoim drużynom.

Projekt współfinansowany przez Powiat Wadowice.