Nauka i popularyzacja narciarstwa zjazdowego.

W dniu 21.02.2019 rusza projekt realizowany wspólnie z Gminą Stryszów w ramach którego 15 ucznów Szkoły Podstawowej im. R. Jabłońskiego w Łękawicy,  w trakcie trzech wyjazdów, pod opieką instruktora  będzie doskonalić swoje umiejętności narciarskie na stoku w Spytkowicach.